Ochrana osobních údajů

srp, 23 2023

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webová stránka Gynekologie a Těhotenství PT klade velký důraz na ochranu osobních údajů a soukromí našich uživatelů. Soulad s nařízením GDPR je pro nás prioritou, a proto jsme přijali řadu opatření pro zabezpečení a ochranu osobních údajů, které zpracováváme. Tento dokument poskytuje rozsáhlý přehled o tom, jak sbíráme, ukládáme a zpracováváme osobní údaje, stejně tak jaké máte možnosti a práva ohledně správy a přístupu k těmto datům. Zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s platnými právními předpisy a mají za cíl informovat uživatele o všech aspektech zpracování jejich osobních údajů.

Seznam osobních údajů, které zpracováváme

Sbíráme a zpracováváme osobní údaje, jenž jsou nezbytné pro fungování a zlepšování služeb naší webové stránky. Mezi tyto informace patří, ale nejsou omezeny na, jméno, příjmení, e-mailovou adresu, cookie soubory, IP adresy, a data z analýzy chování na webu. Uživatelé by měli být informováni o tom, jaké osobní údaje jsou požadované a s jakým účelem. V případě, že poskytnete osobní údaje nad rámec standardní interakce, jako je například vyplnění kontaktního formuláře, vždy poskytujeme jasné upozornění na to, jaké údaje požadujeme a proč. Toto poskytování údajů je vždy dobrovolné a je vázáno na váš souhlas.

Zásady zpracování a uložení údajů

Všechny shromážděné informace jsou zpracovávány s nejvyšší pečlivostí a zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu. Webová stránka využívá moderní bezpečnostní technologie a postupy, které zajistí ochranu vašich osobních údajů. Osobní údaje jsou uchovávány v systémech, které jsou přístupné pouze oprávněným osobám. Zároveň jsme zavedli pravidelné revize bezpečnosti, abychom zajistili, že ochrana dat je vždy na co nejvyšší úrovni. Osobní údaje jsou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Po splnění tohoto účelu budou osobní údaje z naší databáze vymazány nebo anonymizovány.

Práva subjektů údajů

Každý uživatel naší webové stránky má právo být informován o zpracování svých osobních údajů, právo na přístup k těmto údajům, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních údajů, právo na výmaz údajů, právo omezit zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud byste chtěli některé z těchto práv uplatnit, můžete tak učinit kdykoliv kontaktováním správce osobních údajů na e-mail [email protected]. V případě jakýchkoliv dotazů nebo obav týkajících se zpracování vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat. Jsme zde, abychom zajistili, že vaše práva jsou respektována a chráněna.

Kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů na webové stránce Gynekologie a Těhotenství PT je pan Jaroslav Novák, se sídlem Klatovská třída 130, 301 00 Plzeň, Česká republika. Veškerá komunikace týkající se ochrany osobních údajů by měla být adresována na e-mail [email protected].