Ochrana osobních údajů

srp, 23 2023

Základní informace o ochraně osobních údajů

Naše webové stránky gynekologiept.cz přikládají velký význam ochraně osobních údajů a soukromí našich uživatelů. Respektujeme vaše právo na ochranu osobních informací a zavazujeme se je chránit v souladu s příslušnou legislativou. Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, slouží výhradně pro stanovené, výslovné a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Přijali jsme adekvátní technická a organizační opatření, abychom zajistili vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou průběžně aktualizovány a reflektují nejnovější vývoj v oblasti legislativy a technologií.

Zpracování a sběr osobních údajů

Když návštěvníci přicházejí na naše webové stránky gynekologiept.cz, mohou být požádáni o poskytnutí osobních údajů, jako je jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, zejména v případě, že se rozhodnou využít naše online služby nebo nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Sbíráme také údaje, které nám pomáhají lepší pochopit, jak jsou naše služby používány, to zahrnuje informace o vašem prohlížeči, IP adrese, čas strávený na stránce a stránky, které jste navštívili. Jsme si vědomi značné hodnoty těchto dat a zavazujeme se je chránit a používat pouze v souladu s vaším souhlasem a příslušnými zákony.

Práva uživatelů v souvislosti s osobními údaji

V souladu s evropskou legislativou GDPR a českými předpisy máte jako uživatel našich stránek právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, právo na opravu nebo odstranění těchto informací, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na data portability. Uvědomujeme si význam těchto práv a jsme připraveni vám v případě jakýchkoli dotazů či požadavků poskytnout potřebnou podporu. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů nás prosím neváhejte kontaktovat na [email protected].

Odpovědnost a právní rámec

Odpovědným za sběr a zpracování osobních údajů je Jaroslav Novák, se sídlem Klatovská třída 130, 301 00 Plzeň, Česká republika. Zavazujeme se dodržovat příslušnou legislativu týkající se ochrany osobních údajů a informovat vás o všech právech a povinnostech. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou a věnujeme tomu náležitou pozornost nejen z hlediska legislativy ale také z hlediska etického kodezu našeho povolání.