Jak probíhá 3 léta prohlídka?

Jak probíhá 3 léta prohlídka? lis, 7 2023

Úvod do tříleté prohlídky

Začneme asi tam, kde to většinou vždy začíná. Pravdou je, že tříletá prohlídka je po celém světě poměrně běžná věc. Jako rodiče se nemusíte bát, že to bude pro Vaši ratolest nějaký významný zásah. Nene, je to v podstatě jen rychlý zdravotní "check", aby si odborníci ověřili, že se Váš mrňous vyvíjí tak, jak by měl. Ale pojďme od začátku, protože já jsem typ člověka, co se rád prezentuje příkladem a vyprávěním o vlastních zážitcích, aby to mělo pro Vás trochu osobnější charakter.

Znáte to, ten stav, kdy máte pocit, že byste mohli na všechno zapomenout? Já jsem ho zažil, když jsem měl poprvé vzít syna na tu tříletou prohlídku. Bylo to jedno z těch uplakaných, rozechvělých rán, plných obav. Ale byli jsme v tom takřka všichni, rodiče i děti. Jakmile však šli na řadu odborníci, začali skanovat naše děti a pečlivě sledovat každou jejich reakci, došlo mi, že nemám se čeho obávat.

Co můžete od prohlídky očekávat

Prohlídka je vlastně jen řada rychlých testů - na vidění, sluch, řeč, hygienu, hmotnost, výšku, chování a další. Doktor zvolna prochází každým bodem a kontroluje, zda je vše v normálu. Není třeba se ničeho obávat, většina z nás prošla těmito testy v dětství a naše děti to zvládnou taky.

Na začátku je obvykle vyšetření zraku. Doktor představí dítěti několik obrázků a zeptá se ho, co vidí. Moje synovi se líbilo, když mohl ukazovat a hovorit, co vidí. A pak sluch. Kdyby mě někdo tehdy viděl, jak se třesu nervozitou, když lékař natahoval ty malé sluchátka... ale můj syn to zvládající jako šampion, bavilo ho to.

Psychologické vyšetření a hodnocení chování

Jednou z nejdůležitějších částí tříleté prohlídky je psychologické vyšetření. Umožňuje odborníkům posoudit, jak se dítě vyvíjí po psychologické stránce. Můj syn dostal několik hraček a doktor ho sledoval, jak s nimi manipuluje, jak reaguje na nové situace a jak se vyjadřuje.

Nemějte obavy pokud se Vaše dítě chová trochu odlišně od ostatních. Každé dítě je unikátní, každé dítě je jedinečné. Rozdíly v chování jsou normální a jsou jen jedním z aspektů, které lékaři zohledňují při hodnocení celkového vývoje vašeho dítěte.

Pozorování hry a interakce s ostatními

V jednom okamžiku bude odborník sledovat, jak se Vaše dítě hraje se svými vrstevníky. Uvidíte, jak se Vaše dítě adaptovalo na nové prostředí a jak se navzájem zapojují do hry. Můj syn například strávil polovinu času honěním se s jiným chlapcem a druhou polovinu stavěním věže z kostek.

Při této části prohlídky půjde především o to, jak se dítě zapojí do skupinové aktivity, jak se ujímá role v týmu a jak reaguje na návrhy a nápady ostatních dětí. Je to docela fascinující sledování tak malých lidí, kteří se už takhle mladí navzájem respektují a zapojují se do společné hry.

Péče o zdraví a hygienu

Tříletá prohlídka se zaměřuje nejen na fyzický a psychologický vývoj dítěte, ale také na jeho hygienu. Lékaři se budou ptát, jak se staráte o zuby svého dítěte, jak často ho koupáte, zda ho učíte správnému vyprazdňování a zda je jeho dieta vyvážená.

Je důležité zaměřit se na to, jak se staráte o zdraví a hygienu svého dítěte. Naučit děti správnému a pravidelnému čištění zubů je třeba od útlého věku a je třeba je naučit, že je to něco, co je důležité pro jejich celkové zdraví. Dokonce i jídlo hraje významnou roli i v přičítání k jejich zdraví. Kromě toho, i lékaři se zajímají o to, jak dlouho a jak dobře se Vaše dítě odpočívá a zda spí dostatečně dlouho.

Závěr: Co následuje po prohlídce

Po prohlídce dostanete stručný přehled o výsledcích a doporučení o tom, co můžete udělat pro další zdárný vývoj Vašeho dítěte. V případě mých zkušeností jsem byl potěšen, když mi doktor řekl, že se můj syn vyvíjí skvěle a že jsem jako rodič dělal dobrou práci při jeho výchově. Po všech nervozitách a obavách to bylo jako báječný dar.

Samozřejmě, nerad bych někoho děsil tím, že tříletá prohlídka je něco strašlivého. Naopak, měla by být slavena jako milek mezník ve vývoji Vašeho potomka. Ve skutečnosti je to taková malá oslava vývoje a dosažení nových schopností. A já si jistý, že tak jako já, i vy se můžete těšit na další prohlídku se svými mrňousy. Protože oni jsou ti, co nám dodávají tu největší radost a energii.